Highest efficency for work

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

31/08/2016

Chúng tôi thực hiện Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008

Trong đó:

Trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được xác định rõ tại từng công đoạn và cho mọi thành viên trong Công ty.

Không ngừng đào tạo, trau dồi kiến thức. Tạo điều kiện cho mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được nâng cao kỹ năng, trình độ cũng như đời sống, đáp ứng yêu cầu sản xuất với chất lượng ngày càng cao.

Thường xuyên đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ và phương pháp làm việc nhằm không ngừng nâng cao năng lực cũng như hiệu quả công việc

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty IDMEA đều phải ý thức được rằng sự thịnh vượng chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thoả mãn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2012

Giám đốc IDMEA

Trần Cao Khánh

Đánh giá và Bình luận

Tags

ĐỐI TÁC IDMEA