Highest efficency for work
21/08/2016

Công ty TNHH Cơ Khí Và Tự Động Hóa Công Nghiệp nằm trong cụm khu công nghiệp mới Lai Xá -Hoài Đức - Hà Nội . 

                              

Cơ sở vật chất của Idmea bao gồm đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc sản xuất đa dạng các mặt hàng phục vụ cho nền công nghiệp phụ trợ: như băng tải , jig , giá kệ.....

                              

                                                                                                         (Thiết bị sản xuất )

                             

                                                                                    ( Thiết bị đo kiểm chất lượng sản phẩm )

ĐỐI TÁC IDMEA