Highest efficency for work

TRIẾT LÝ KINH DOANH

25/08/2016

IDMEA cam kết làm tròn bổn phận của nhà sản xuất công nghiệp, không ngừng gia tăng chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Sứ mệnh của chúng tôi là nỗ lực, ý chí quyết tâm và ý thức sứ mệnh cao nhằm xây dựng nền tảng xã hội mới. Sẵn sàng đương đầu với thử thách.

IDMEA với niềm tin hướng tới một xã hội, công ty và cá nhân gắn kết với nhau bằng quan hệ bình đẳng, hợp tác thân ái vượt qua khó khăn vì sự tiến bộ và phát triển.  Đồng lòng đoàn kết nhất trí phụng sự công ty.

IDMEA tôn thờ:

  •      Sản xuất phục vụ xã hội.
  •      Công minh chính đại.
  •      Đấu tranh tiến bộ
  •      Lễ phép khiêm nhường.
  •      Tuân thủ kỷ luật.
  •      Biết đền ơn.

Đánh giá và Bình luận

Tags

ĐỐI TÁC IDMEA