Chính sách quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015

Chính sách quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015

Với phương châm “ Highest efficiency for work”;  IDMEA CO.,LTD đổi mới mọi mặt, không ngừng nâng cao năng lực doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm chất lượng chú trọng nâng cao năng suất lao động. IDMEA, tiếp tục khẳng định giá trị nguồn nhân lực quý báu “con người IDMEA” trong chiều dài phát triển của mình bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.
Tiếp tục hiện thực hóa những bước đi vững vàng của mình, IDMEA thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo “Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2015” – Nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp, đồng thời tạo dựng lòng tin khách hàng, tăng uy tín trên thị trường cũng như ưu thế trong cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khắt khe về đòi hỏi của Ngành, Nhà nước, Quốc tế về Quản lý chất lượng, tiệm cận yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.

Trong đó:

  1.  Trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được xác định rõ ràng trong từng công đoạn áp dụng đối với mọi thành viên trong Công ty.
  2.  Không ngừng đào tạo, trau dồi kiến thức, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên nâng cao kỹ năng, trình độ cũng như đời sống, đáp ứng yêu cầu sản xuất đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.
  3. Thường xuyên đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ và phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao năng lực doanh nghiệp, cũng như hiệu quả công việc.

Chúng tôi xác định rõ ràng rằng:
Khách hàng là yếu tố quyết định vận mệnh của doanh nghiệp, sự thịnh vượng của doanh nghiệp chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thỏa mãn, chúng tôi luôn nhận thức rõ ràng điều đó trong quá trình phát triển không ngừng của mình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2018
TM. Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa Công nghiệp (IDMEA)
           Giám đốc Trần Cao Khánh

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.