IDMEA SIS

Smart Intralogistics System

PHẦN MỀM QUẢN LÝ IDMEA SIS

IDMEA-SIS (Smart Intralogistics System) là hệ thống phần mềm quản lý đa nhiệm AGV, có nhiệm vụ quản lý, giám sát, tính toán và tối ưu, cài đặt thông số, lưu trữ toàn bộ dữ liệu lịch sử làm việc, lỗi xảy ra trong hoạt động tự động hóa vận chuyển hàng hóa giữa kho và các công đoạn sản xuất trong nhà máy.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

  1. Quản lý năng lượng (Pin),
  2. Tự động sạc khi xe ở trạng thái năng lượng thấp.
  3. Cài đặt được các thông số của xe như: Vận tốc, trạng thái xe có hàng, không có hàng…
  4. Cài đặt tùy chỉnh Map, chèn Map có sẵn.
  5. Cài đặt trạng thái hiển thị của các module trên hệ thống AGV trên màn hình giao diện phần mềm. 
  6. Lưu trữ dữ liệu, xuất báo cáo quá trình làm việc của xe AGV

Một số hình ảnh giao diện phần mềm IDMEA SIS

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseVietnamese

Liên hệ